Zwrócenie świadczeń

W przypadku natomiast odstąpienia, faktor i faktorant zobowiązani są do wzajemnego zwrócenia sobie wartości spełnionych świadczeń. Przedsiębiorca ma zatem obowiązek zwrócić otrzymane od faktora środki pieniężne, faktor zaś powrotnie przenosi wierzytelność na przedsiębiorcę, który słusznie w takim przypadku oczekuje także zwrotu potrąconych prowizji.

Z uwagi na dosyć dotkliwe konsekwencje rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, warto przed jej podpisaniem poznać przyczyny, które w praktyce powodują najczęściej taką sytuację. Tryb ten przysługuje każdej ze stron i ma główne miejsce, gdy:

-1) druga strona poważnie narusza zobowiązania wynikające z umowy musi być jednak poinformowana w ustalonym wcześniej terminie (np. 7 dni), przed datą rozwiązania umowy,

-2) zagrożone jest wypełnienie przez drugą stronę przyjętych zobowiązań, 3) wobec drugiej strony toczy się postępowanie upadłościowe, układowe lub bankowe postępowanie ugodowe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>