Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój wyraża się m.in. w:- racjonalnym wykorzystaniu dostępnych zasobów, w pierwszej kolejności odtwarzalnych, – zintegrowanym wykorzystaniu potencj ału przez rozwiązywanie różnych problemów łącznie,

– stosowaniu rozwiązań respektujących ograniczenia wynikające z możliwości ekosystemów,- kontynuacj i pozytywnych trądycj i, szacunku do dziedzictwa,- współpracy między władzą podmiotami gospodarczymi i społecznymi,- kooperacj i gospodarczej.

Od kilku miesięcy na południowym Mazowszu funkcjonuje Agro-Eko- Park Doliny Radomki. Obejmuje sześć powiatów: białobrzeski, przysuski, szydłowiecki, radomski, lipski i zwoleński oraz 43 gminy. Jest to obszar ponad 4,900 km2 zamieszkany przez blisko 350 tys. mieszkańców.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>