Zmienne stawki podatków

– zmienne stawki podatków od nieruchomości (ich wysokość może być obniżona przez radę gminy maksymalnie do 50% górnych stawek określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych),

– częściowe lub całkowite zwolnienie od podatku od nieruchomości przedmiotowe (uchwalane przez radę), podmiotowe (udzielane przez wójta, burmistrza, prezydenta),

– zmianę stawki podatku od środków transportowych oraz podmiotowe całkowite zwolnienia od środków transportowych określane uchwałą rady,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>