Zgoda na zabezpieczenie

Zatem żądanie zgody na ustanowienie tego rodzaju zabezpieczenia może okazać się nieuzasadnione zwłaszcza, że dla faktoranta jest ono dosyć uciążliwe.

Stosowaną niekiedy formą zabezpieczeń jest pełnomocnictwo udzielone faktorowi do dysponowania rachunkiem bankowym faktoranta. Zabezpie-czenie to dotyczy głównie tych rachunków, przez które przedsiębiorstwo przeprowadza operacje związane z działalnością gospodarczą oraz lokat terminowych.

Podobnie jak faktorant, dłużnik faktoringowy również zobowiązany jest do ustanawiania zabezpieczenia własnego zobowiązania. Często spotykaną formą jest weksel własny /’// blanco, który dłużnik składa faktorantowi a ten przekazuje go faktorowi. Ważną kwestią jest zatem jasne określenie przez faktoranta faktu przekazania faktorowi weksla wystawionego przez dłużnika oraz deklaracji podpisanej przez niego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>