Zestawienia o kształtowaniu się spłat

Istotną cechą obsługi wierzytelności jest dostarczenie przedsiębiorstwu przez faktora szeregu zestawień informujących o kształtowaniu się spłat ze strony dłużników na konto faktora. Są to na przykład:

-1) codziennie dostarczane dzienniki płatności dłużników, 2) również codziennie przekazywane dzienniki doręczonych faktur i not kredytowych, 3) wyciągi dotyczące wierzytelności: konta rozliczeniowego i kredytu do wykorzystania (np. jeden raz w tygodniu),

-4) otwarte pozycje (nie zapłacone wierzytelności) w rozbiciu na dłużników i strukturę wieku wierzytelności (np. jeden raz w tygodniu). Szczególnie istotny jest przekazywany codziennie przez faktora wykaz dokonanych w dniu poprzednim płatności od dłużników. Od tych kwot naliczana jest określona wartość, np. 15% wartości faktur, będąca tzw. rozliczeniem zaliczkowania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>