Zawody deficytowe

którąprzedstawił na krajowej konferencji statystyków urzędów pracy na początku listopada 1995 r. Zgodnie z tą metodą sugeruje się, aby urzędy pracy opracowały półroczne lub roczne raporty o zawodach deficytowych i nadwyżkowych, a także przeprowadzały raz w roku sondaż przewidywanych przyjęć i zwolnień w wybranych zakładach na swoim terenie.

Dane te powinny być skonfrontowane z przewidywaną liczbą absolwentów szkół zawodowych w danym roku szkolnym. Pozwala to oszacować realną nadwyżkę lub niedobór w poszczególnych zawodach (specjalnościach) w danym roku. Następnie informacje przekazane przez zakłady pracy i oparte na statystyce pośrednictwa pracy należy uszeregować w trzech grupach:

a) zawody deficytowe (według stopnia deficytowości od najwyższego do najniższego), dla których stosunek liczby przewidywanych zwolnień (oraz stosunek liczby wolnych miejsc pracy do liczby poszukujących pracy) jest znacznie wyższy do jedności

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>