Zajęcia realizowane w niżej nazwanych obszarach

Na ten generalny program składająsię różnorodne zajęcia realizowane w niżej nazwanych obszarach: – transformacyjnym (zmiana postawy osób, które właśnie straciły pracę)

– poznawczym (przekazywanie wiedzy o gospodarce rynkowej i jej konsekwencjach) – komunikacyjnym (nabycie odpowiednich umiejętności organizatorskich)

– umiejętnościach konkretnych (zgodnie z potrzebami rynku pracy). Gminne Centrum Aktywizacji i Przedsiębiorczości finansowane będzie z trzech źródeł:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>