Zachowania podmiotów strefy gospodarczej

W gminie Stupsk najczęściej korzystano z możliwości całkowitego zwolnienia z podatku od nieruchomości dla nowo powstających podmiotów gospodarczych, w których są zatrudnione co najmniej 3 osoby skierowane przez urząd pracy. Dla podmiotów gospodarczych, które zwiększają zatrudnienie co najmniej 10%, stawkę podatku ustalono w wysokości minimalnej, tj. w wysokości 50% stawki określonej przez Ministra Finansów. Z tych ulg w 2001 roku skorzystało trzech przedsiębiorców. Dla wszystkich podmiotów prowadzących działalność pozarolniczą stawki podatkowe ustalono w wysokości 75% stawek urzędowych. Kolejny instrument z tej grupy to zwolnienia wszystkich przedsiębiorców z ponoszenia opłaty targowej, będącej dochodem gminy (podstawową przesłanką do zwolnienia był fakt, iż korzystający z targowiska ponosząjuż jedną opłatę na rzecz prowadzącego targowisko).

Poza tym stosowane było tzw. „rzeczowe wykorzystanie” budżetu, w stosunku do dwóch podmiotów, które miały kłopoty z płynnością finansową.

Zachowania podmiotów strefy gospodarczej kształtują się także pod wpływem środków przymusu administracyjnego. Ich władztwo przejawia się głównie w postaci nakazów, zakazów, zezwoleń i przepisów gminnych

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>