Zabezpieczenia wykorzystywane w faktoringu

Zazwyczaj przy zawieraniu umowy faktoringu samym zabezpieczeniem jest już kwota wykupywanych przez faktora wierzytelności oraz wypla- caność dłużnika i faktoranta (w przypadku faktoringu z regresem). W praktyce gospodarczej stosowane są jednak, zwłaszcza przez bankowych faktorów, dodatkowe zabezpieczenia za względu na obawy poniesienia strat finansowych. W przypadku banków dochodzą tu wymogi w zakresie regulacji ostrożnościowych, np. współczynnika płynności.

Należy zatem stale mieć na uwadze, że w zakresie zabezpieczeń prawnych przyjmowanych przez banki, jak i faktorów niebankowych panuje dosyć duża różnorodność. Banki, w przeciwieństwie do instytucji niebankowych, stosują obszerny system zabezpieczeń, który uzależniony jest od wielkości transakcji i związanego z nią ryzyka.

Podawane w umowach rodzaje zabezpieczeń mają z reguły charakter osobisty, a więc zabezpieczyciel odpowiada całym swoim majątkiem. Usta-nawiane są one:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>