Zaangażowanie władz lokalnych

– Zaangażowanie władz lokalnych. Sporządzenie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gmin, aktywizację działalności Towarzystwa Budownictwa Społecznego, przygotowanie nowych terenów budowlanych, rozbudowa infrastruktury szczególnie pod kątem dostarczenia takich mediów jak gaz, elektryczność, woda

i kanalizacja. Istotną kwestią jest szybkie opracowanie nowych miejscowych planów zagospodarowani przestrzennego, bowiem obecne tracą moc z końcem 2001 roku (zgodnie z ustawą z grudnia 1999 r.).

– Ważnym czynnikiem warunkującym rozwój budownictwa jest także identyfikacja i eliminacja barier biurokratycznych oraz skrócenie do minimum czasu wymaganego obecnie na wydanie zgody na budowę domu, zatwierdzanie planów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>