Wysoki stopień naturalności

„Bug jest jeden, ale w trzech polskich regionach” w obszarze Podlasia, Mazowsza i Lubelszczyzny. Wymaga to podjęcia zbiorowych działali zmierzających do pełnej jego ochrony.

Wysoki stopień naturalności jego ekosystemów w dolinie rzeki Bug zobowiązuje społeczeństwo tego regionu do pełnego szacunku do środowiska naturalnego, a tym samym podjęcia działań zmierzających do eliminowania szkodliwych czynników oddziaływania na środowisko.

Tereny bogate przyrodniczo, określane jako „perła europejskiej przyrody”, wymagają silnego wsparcia organizacyjnego i finansowego, aby lokalne społeczeństwo uaktywnić w ramach życia gospodarczego przy pełnej ochronie środowiska.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>