Wykonanie podstawowych elementów infrastruktury komunalnej

Zadaniem każdej gminy jest wykonanie podstawowych elementów infrastruktury komunalnej. Budowa i modernizacja bazy związanej z infrastrukturą podstawową, komunalną oraz infrastrukturą specjalistyczną w formie zaplecza noclegowego, gastronomicznego, różnorodnych świadczeń dodatkowych to fundament rozwoju gospodarki turystycznej .

Najważniejszym zadaniem władz lokalnych i społeczności, które myślą o rozwoju turystyki powinna być budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków. Jakość wody w dolinie Omulwi nie jest dobra . Dlatego budowanie wodociągów bez kanalizacji i oczyszczalni ścieków nie da pożądanego efektu.

Do podstawowej infrastruktury dla rozwoju turystyki należy również budowa dróg dojazdowych oraz parkingów. Na wyznaczonych i ogrodzonych polach namiotowych winny być zbudowane sanitariaty wraz ze źródłem wody pitnej. Konieczne jest oznakowanie wszystkich ważnych dla turystów obiektów np. zabytkowych, kulturowych, gastronomicznych, noclegowych, rekreacyjnych. Oznakowane powinny być trasy samochodowe, rowerowe i kajakowe, ścieżki spacerowe a także dydaktyczne ułatwiające obserwację przyrody. Budowa infrastruktury turystycznej, takiej jak np. ośrodki rekreacyjne, stanice wodne czy uruchomienie wypożyczalni sprzętu sportowego wymaga sporych nakładów finansowych. Przy współdziałaniu wszystkich podmiotów (samorządy wszystkich szczebli, sponsorzy itp.) byłaby możliwość skorzystania z unijnych środków pomocowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>