Wydzierżawienie

Inną funkcją, jeszcze niedostatecznie rozpowszechnioną, jest stymulowanie przez samorząd rozwoju gospodarczego i stwarzanie klimatu sprzyjającego podejmowaniu działalności gospodarczej. Ożywieniu przedsiębiorczości służą takie instrumenty jak:

– wyszukiwanie a następnie udostępnianie przez gminy terenów pod inwestycje zapewniające w przyszłości zatrudnienie dla bezrobotnych,

– wydzierżawienie na dogodnych warunkach wolnych obiektów i lokali komunalnych, – ulgi oraz okresowe zwolnienia podatkowe dla podmiotów rozpoczynających działalność.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>