Wybrane elementy programu promowania zatrudnienia

Promowanie zatrudnienia przez wzrost inwestycji. Aby miasta i gminy mogły się rozwijać, czyli przyciągać inwestorów na swój teren potrzebują profesjonalnej pomocy w kształtowaniu swojej polityki dotyczącej nieruchomości.

Większość gmin w Polsce, także i w powiecie gospodaruje zasobami chaotycznie. Często to brak spójnej wizji rozwoju gminy sprawia, że nie wiadomo co promować, jakiego inwestora ściągnąć i w jaki sposób go zatrzymać. Inwestorzy z kolei nie wiedzą czego mogą się spodziewać po samorządach. Zatem jedną z najważniejszych i pilnych spraw jest stworzenie strategii powiatu płońskiego jak i poszczególnych miast i gmin.

Trwały wzrost gospodarczy nie jest możliwy bez inwestycji. Zainteresowaniem władz samorządowych opracowujących programy i strategie inwestycyjne, powinny cieszyć się nie tylko inwestycje finansowane bezpośrednio przez gminę, lecz także inwestycje dokonywane przez inne podmioty.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>