Wstępna faza ustaleń

We wstępnej fazie ustaleń każdy z przyszłych partnerów handlowych przejawia wzajemne zainteresowanie stanem prawnym, kondycją majątkową i finansową stron. Musi zatem dojść do wstępnych rozmów, najczęściej z inicjatywy samego faktoranta. On bowiem składa wniosek o usługi fakto- ringowe, proponuje dłużników, których wierzytelności będą nabywane przez faktora oraz negocjuje warunki skupu tych wierzytelności.

Praktyka bankowa często wykazuje, że z wnioskiem o skup wierzytelności występują również dłużnicy faktoringowi, upatrujący możliwości uzyskania od faktoranta lepszych warunków płatności za nabywane towary lub świadczenie usługi oraz zniwelowanie niekorzystnej relacji zobowiązań do należności dłużnika faktoringowego.

Zanim odpowiedni wniosek faktoringowy zostanie przedłożony poten-cjalnemu faktorowi, we wstępnym etapie rozmów faktor zbiera podstawowe informacje na temat swoich przyszłych klientów. Wśród podstawowych pro-blemów i pytań, które faktor zamierza wyjaśnić, można wskazać następujące kwestie:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>