Wspieranie lokalnych inicjatyw gospodarczych i społecznych.

Nasilające się zainteresowanie turystyką na obszarach wiejskich znajduje odzwierciedlenie w nowych wymiarach postrzegania tego problemu. Coraz częściej na plan pierwszy wysuwają się jej funkcje społeczno-ekonomiczne i społeczno-kulturowe, które z jednej strony łączą się z kreowaniem nowych miej sc pracy, a z drugiej impulsami na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w regionach będących przedmiotem zainteresowania turystów.

Turystykę tę charakteryzuje duży zakres funkcji wewnętrznych (na rzecz danego środowiska i ludzi przyjmujących turystów), łączonych z podnoszeniem standardu życia mieszkańców wsi. Nie bez powodu w rozwoju turystyki wiejskiej upatruje się szansę na rewitalizację obszarów wiejskich, wyznaczając jej rolę jednego z instrumentów odbudowy ich żywotności kulturowej i ekonomicznej.

Największej szansy dla wsi należy upatrywać w jednym z najcenniejszych jej zasobów – szeroko pojmowanym środowisku przyrodniczo-kulturowym, które umożliwia przetrwanie i budowanie pomyślności wsi nie ze względu na to, że stanowi podstawę działalności rolniczej, ale przede wszystkim dlatego, że w dzisiejszym świecie przypisuje się mu szczególne miejsce w szeroko pojmowanej rekreacji. Wieś powszechnie uznawana jest za enklawę ciszy i spokoju, w której ostały się pewne szczególnie ważne wartości humanistyczne potrzebne ludziom, coraz bardziej tęskniącym za naturą. Stworzenie możliwości zaspokajania takich potrzeb w sposób rozumny – to znaczy przynoszący wielostronne korzyści odwiedzanym (mieszkańcom wsi) i odwiedzającym (turystom, wczasowiczom), a także wzmacniający miejscowe zasoby przyrody i kultury – staje się we współczesnym świecie istotną częścią składową każdej całościowej koncepcji rozwoju obszarów rustykalnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>