Weksel trasowany

Zabezpieczeniem zapłaty może być również weksel trasowany in blanco zwany również ciągnionym lub w skrócie tratą. Weksel taki wystawiony przez faktoranta zawiera jego polecenie skierowane do dłużnika, zapłacenia kwoty wierzytelności (ew. powiększonej o odsetki i koszty) na rzecz faktora. W tym wypadku wymagane jest uznanie weksla przez dłużnika, przez co ten ostatni staje się jego akceptantem. Istotne jest, że deklaracja wekslowa musi być podpisana zarówno przez faktoranta, jak i przez dłużnika faktoringo- wego. Faktor może wypełnić taki weksel, gdy zarówno dłużnik, jak i fakto- rant nie zapłacą kwoty faktury.

Często wykorzystywaną przy faktoringu (zwłaszcza linii faktoringowej) formą zabezpieczenia jest przewłaszczenie na zabezpieczenie. W tym przypadku zabezpieczenie wierzytelności dokonywane jest w drodze przeniesienia na faktora przez faktoranta do czasu spłaty zadłużenia przez dłużnika, prawa własności rzeczy ruchomych bądź papierów wartościowych. Przedmiotem przewłaszczenia są w praktyce:

W praktyce często spotyka się przewłaszczenie towarów posiadanych przez faktoranta. Faktor blokuje tu część magazynu firmy i staje się czasowo właścicielem przewłaszczonych towarów.

One comment to Weksel trasowany

  • Patric75  says:

    ooo weksle, moj ulubiony temat :))

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>