W warunkach naszej gminy

-4. pozafinansowe wspieranie realizowanej samodzielnie przez przedsiębiorcę inwestycji infrastrukturalnej, 5. nakłanianie podmiotów będących producentami i dystrybutorami usług (produktów) do realizacji infrastrukturalnej.

W warunkach naszej gminy na jednym z osiedli przedsiębiorca prowadzący piekarnię współfinansował budowę gazociągu, przy czym był uprawniony do odpisywania części poniesionych nakładów od podatków stanowiących należność gminy. W planie gminy określono też przedsięwzięcia wspierane przez gminę w formie np: ulg w podatkach i opłatach.

Specyficznym narzędziem pobudzania może być sama uchwała budżetowa gminy – dostarcza informacji o niemal pewnych przetargach, inwestycjach strukturalnych i sprzedaży mienia komunalnego, pozostających w sferze żywotnych zainteresowań przedsiębiorców.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>