Uwagi wstępne

Zestawione w tym rozdziale opracowania traktują o lokalnych uwarunkowaniach działalności gospodarczej oraz charakteryzują przejawy przedsiębiorczych działań podejmowanych w wybranych gminach i powiatach województwa mazowieckiego. Z wielu powodów te teksty nie są wystarczająco pełnym obrazem aktywności lokalnych społeczności, nie mogą też być traktowane jako reprezentatywny przegląd możliwości i inicjatyw gmin i powiatów Mazowsza. Sąone jednak interesujące – i cenne

– gdyż ich autorzy opisując przyjęte rozwiązania i rodzące się inicjatywy koncentrują uwagę na tych przedsięwzięciach, twórcami których są lokalne władze samorządowe oraz na tych rozwiązaniach, które uwzględniają lokalną specyfikę i miejscowe możliwości.

Jeszcze jedna właściwość tego zbioru opracowań zasługuje na podkreślenie. Opisane i oceniane rozwiązania dotyczą zarówno inicjatyw realizowanych w gminach miejskich (np. Warszawa – Białołęka) jak i rozwiązań przyjętych lub proponowanych dla gmin i społeczności wiejskich (np. opracowania nt. turystyki i agroturystyki). W ten sposób teksty tego rozdziału odzwierciedlają bogactwo sytuacji i potrzeb występujących w społecznościach tego wielkiego województwa. Dodatkowo to wrażenie potwierdzająopisy stosunkowo prostych, inicjujących działań aktywizujących lokalną przedsiębiorczość (takie sytuacje występują w wielu gminach i powiatach) oraz charakterystyka złożonych przedsięwzięć realizowanych w nielicznych jeszcze przypadkach (np. w mieście i powiecie ostrołęckim).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>