Usługi turystyczne a ograniczanie bezrobocia

Ważnym źródłem dochodów mieszkańców wsi może być agroturystyka. Szczególne zainteresowanie tym rodzajem działalności na terenie powiatu gostynińskiego wykazują mieszkańcy tych wsi, gdzie jest niski poziom rozwoju gospodarczego i występuje duże bezrobocie. Jednocześnie niepowtarzalne położenie powiatu gostynińskiego i walory przyrodniczo-krajobrazowe z unikalnymi rezerwatami przyrody stwarzają dodatkową szansę rozwoju agrotury styki.

W powiecie gostynińskim funkcjonuje obecnie 25 gospodarstw tego typu. Spełniają one wymogi by znaleźć się w folderze „Mazowiecka wieś zaprasza”, opracowanym i wydanym w 2001 r. przez Płocki Oddział Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (ODR) w Warszawie.

Każda gospodyni prowadząca gospodarstwo agroturystyczne współpracuje ODR-em, który organizuje specjalistyczne kursy dotyczące problematyki agroturystycznej, planuje i realizuje wyjazdy seminaryjne do sąsiednich województw w celu zapoznania z tą działalnością w innych rejonach oraz współpracuje przy opracowywaniu i wydawaniu folderów gospodarstw agroturystycznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>