Umowa o linię faktoringową

Można również podpisać umowę o linię faktoringową, w ramach której nabywane są wszystkie wierzytelności bez względu na ich wartość. Te, które znacznie odbiegają w górę, są dokładnie weryfikowane. Warto dodać, że faktor nie umożliwia korzystania z doraźnej transakcji faktoringowej, czyli zbywania pojedynczych faktur. Jedyną formą współpracy jest w tym przy-padku umowa o linię faktoringu.

W przypadku banków konieczność sprostania konkurencji oraz potrzeba współpracy z dochodowymi klientami sprawiły, że oferty bankowe również przewidują usługi w zakresie faktoringu. Jednak nierzadko usługi te występują na ostatnich pozycjach ofert, zaś wiedza na temat faktoringu pracowników obsługujących przedsiębiorstwa (jak wspomniano są to najczęściej piony kredytowe) jest ograniczona. Często bank ogranicza usługi faktoringu tylko do niektórych oddziałów. Tymczasem faktoring nie może być usługą wprowadzaną niejako „przy okazji”. Nie oferuje wówczas odpowiedniego standardu i nie zapewnia wystarczająco szerokiego zakresu

dodatkowych usług, zaś ceny faktoringu są nierzadko ustalane na poziomie zaporowym. W parze idą tu wysokie wymagania, jakie stawia się wierzytel-nościom mającym być przedmiotem faktoringu.

Jeśli chodzi o sposób prowadzenia działalności faktoringowej przez banki, przybiera ona różne formy. Nierzadko zdarza się, że faktoringiem zajmują się pracownicy działów kredytowych, oferujący go obok innych form finansowania. Taka sytuacja może jednak oznaczać brak specjalizacji, a co za tym idzie niższy standard obsługi. Znacznie lepszym rozwiązaniem jest stworzenie wyodrębnionej jednostki, np. departamentu, którego wyłącznym zadaniem będzie oferowanie usług faktoringu. Praktyka gospodarcza potwierdza jednak, że najlepszym rozwiązaniem jest utworzenie spółki faktoringowej. Przykłady działalności takich spółek, w których udziałowcami są banki oraz faktorzy zagraniczni, potwierdzają potrzebę specjalizacji zwłaszcza, że w takim przypadku z powodzeniem wykorzystuje się do-świadczenie zagranicznych udziałowców. Wydaje się, że wykorzystanie wiedzy fachowców, którzy od dawna operują za granica, jest lepszym sposobem na rozwinięcie polskiego rynku faktoringowego, niż poszukiwanie przez krajowe banki własnych rozwiązań.

Warto także zauważyć, że również niektóre firmy leasingowe poszukujące nowych sfer działalności włączają do swojej oferty faktoring.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>