Umowa handlowa

W przypadku, jeśli w umowie handlowej nie zostało oznaczone miejsce świadczenia pieniężnego, jest nim siedziba wierzyciela w dniu wpływu środków pieniężnych do faktora. Rodzi to określone konsekwencje w przypadku zmiany siedziby przez wierzyciela po powstaniu zobowiązania. Ponosi on

bowiem obowiązek pokrycia dodatkowych kosztów przesłania pieniędzy, spowodowanych tą zmianą. W faktoringu tajnym natomiast, umowa zawsze powinna określać miejsce świadczenia. Może to być również siedziba faktoranta. Jeśli zatem umowa wyraźnie normuje te kwestie, zmiana tego miejsca obciąża wprost faktora, który musi pokryć nadwyżkę kosztów.

Umowa faktoringu określa z reguły formę zapłaty kwoty faktury. Czasem zmiana tej formy powoduje zmianę miejsca płatności, w takim przypadku również faktor ponosi powstałe w związku z tym koszty.

One comment to Umowa handlowa

  • Mewa100  says:

    Czy umowę handlową może zawierać osoba bez DG?

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>