Turystyka ma duże znaczenie w aktywizacji gospodarczej

Turystyka ma duże znaczenie w aktywizacji gospodarczej. Jest dziedziną, która napędza lokalną koniunkturę gospodarczą. Dochody uzyskane od tuiystów zwiększają popyt na inne artykuły i usługi. Bezrobotni mogą być zatrudnieni do różnego rodzaju prac związanych z turystyką (wypożyczanie i naprawa sprzętu wodnego, dbanie o szlaki turystyczne, miejsca widokowe czy też przy budowie parkingów oraz obiektów rekreacyjnych). Ponadto istnieje potrzeba uruchamiania sklepów, warsztatów, punktów gastronomicznych, usług transportowych, które pośrednio związane są z rozwojem tury styki.

Rejon gostyniński sprzyja nie tylko rozwojowi szeroko podjętej rekreacji nad wodą (kąpiele, wioślarstwo, żeglarstwo, windsurfing itp.), lecz także rozwojowi turystyki rowerowej i konnej. Obecne zagospodarowanie turystyczne nad zbiornikami wodnymi charakteryzuje się m.in. wyraźnym rozproszeniem i ograniczonym zakresem świadczonych usług. Konieczne jest zatem podjęcie działań zmierzających do zwiększenia atrakcyjności powiatu, rozwoju sieci usług paraturystycznych, wzrostu aktywności gospodarczej w miejscowościach położonych przy zbiornikach wodnych oraz stworzenie nowych miejsc pracy. Aby osiągnąć powyższe efekty władze powiatu określiły najważniejsze zadania do 2006 r., które dotyczą:

– wskazania terenów i miejsc przeznaczonych do turystycznego (i towarzyszącego) zagospodarowania, – przygotowania przez władze lokalne odpowiedniej oferty inwestycyjnej,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>