Swoboda faktora

W praktyce zatem faktor ma dosyć dużą swobodę dotyczącą możliwości skorzystania z tej formy zabezpieczenia. Jednak z punktu widzenia faktoranta dużą staranność należy wykazać przy dołączaniu deklaracji wekslowej. Dokument ten chroni bowiem (przynajmniej częściowo) wystawcę weksla przed nieuzasadnionym użyciem go, w razie zaistnienia okoliczności dających w opinii faktora prawo do wykorzystania posiadanego zabezpieczenia.

Fundusz gwarancyjny obejmuje środki pieniężne przechowywane przez faktora na zablokowanym rachunku bankowym (wskazane jest oczywiście aby byl on oprocentowany).

Fundusz ten tworzony jest z odpisów od każdej kwoty faktury (zazwyczaj 10-20 %). Suma odpisana od danej faktury zwracana jest po zapłaceniu przez dłużnika całej sumy faktury, od której był dokonany odpis.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>