Studium uwarunkowań

Niemniej ważnymi instrumentami są gminne programy gospodarcze, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Powyższe dokumenty przedstawiane były do wiadomości publicznej poprzez obwieszczenia wójta, notatki w prasie lokalnej („Tygodnik Mławski”, „Tygodnik Ciechanowski”). Poza tym omawiane są na komisjach rady, w skład których wchodzą także osoby nie będące radnymi a związane z różnymi środowiskami zawodowymi, co powodowało przepływ informacji do różnych grup społeczeństwa.

W szerokim zakresie podaje się też informacje dotyczące sprzedaży mienia komunalnego. Dzięki temu pozyskano m.in. przedsiębiorcę (aż z Warszawy), który nabył nieruchomość i aktualnie rozpoczyna działalność w branży zielarskiej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>