Środowiska przyrodniczo-kulturoweg

Gospodarzy – jako głównego podmiotu życia wiejskiego tu pojawia się szansa zapoznania się z filozofią i sposobem myślenia mieszkańców wsi, a także z historią regionu i legendami z nim powiązanymi.

Środowiska przyrodniczo-kulturowego – dostęp do czystego powietrza, wody, flory i fauny, możliwość korzystania z niezdewastowanej przestrzeni architektoniczno-krajobrazowej itp., a także możliwość aktywności

o charakterze sportowym i użytkowym (np. pomoc przy żniwach czy innych pracach gospodarskich). Należy pamiętać, że działalność agroturystyczna nie może być kierowana do anonimowego, przypadkowego turysty, jak to ma często miejsce. Produkt należy przygotować dla ściśle określonych grup nabywców. Niezbędne jest więc segmentowanie rynku, co umożliwia racjonalne i precyzyjne dostosowanie produktu, ceny, dystrybucji i promocji do wymagań nabywcy. Inne bowiem oczekiwania będąmiały młode rodziny z małymi dziećmi, inne ludzie w wieku podeszłym, jeszcze inne np. członkowie kół miłośników przyrody, czy innych grup towarzyskich. Tworząc więc ofertę trzeba dokładnie sprecyzować czyim potrzebom ma ona sprostać.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>