Społeczne skutki bezrobocia

Społeczne skutki bezrobocia w gminie to ubożenie mieszkańców, migracja ludności do pracy w dużych aglomeracjach miejskich i za granicę, rozluźnienie więzi rodzinnych i społecznych, wzrost patologii społecznych.

Gminy, mając na celu poprawę infrastruktury technicznej terenu, owocującej w przyszłości możliwością tworzenia nowych miejsc pracy, prowadzą takie przedsięwzięcia inwestycyjne, jak: budowa szkół, świetlic, hal sportowych, budowa dróg, oczyszczalni, kanalizacji i sieci wodociągowej. Utworzone na terenie gminy nowe miejsca pracy, to przede wszystkim miejsca pracy powstałe po zakończeniu subsydiowania ze środków Funduszu Pracy.

Samorząd terytorialny, jako najważniejszy partner urzędu pracy, kreujący lokalnąpolitykę gospodarcząi społeczną spełnia, jak wynika z różnych badań, w pierwszej kolejności funkcję bezpośredniego pracodawcy dla bezrobotnych, poprzez organizowanie robót publicznych, prac interwencyjnych oraz tworzenie miejsc pracy dla absolwentów. Samorządy lokalne osiągająw ten sposób wymierną korzyć w postaci wspomagania zasobami Funduszu Pracy rozwoju gminnej infrastruktury, realizując tym samym oczekiwania społeczne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>