SPiGN

W oparciu o te założenia, o szeroki dorobek poprzedników i dyskusje wszystkich, którym na sercu leżą te sprawy, został opracowany kompleksowy projekt ochrony środowiska z wnioskiem o dofinansowanie z Funduszy Przedakcesyjnych ISPA w latach 2000 – 2006 w łącznej kwocie około 1 OOmln EURO. Ten wniosekjest ciągle doskonalony i aktualizowany.

SPiGN opracowało też wspólny dla 10 powiatów wniosek „NSE – infrastruktura drogowa”. Obejmuje on program budowy i modernizacji sieci dróg, która wpisuje się harmonijnie w ten obszar umożliwiając poprawę warunków komunikacyjnych, parkingów i związanych z tym przedsięwzięć.

Pomimo braku dofinansowania z ISPA została nawiązana wzajemna współpraca i w oparciu o fundusze PHARE a także środki własne województw i powiatów program ten jest stopniowo wdrażany.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>