Rytm życia wiejskiego

Obcowanie z przyrodą a w szczególności ze zwierzętami ma wielokierun-kowe oddziaływanie na organizm ludzki, a w szczególności na psychikę ludzką. Psychoterapia z uznaniem odnosi się do metod leczenia ludzi niepełnosprawnych, chorych prowadzonych z wykorzystaniem zwierząt. Obecność zwierzęcia dla dziecka jest czynnikiem wychowawczym i pedagogicznym, wspomagającym rozwój psychiki. Zwierzę m.in. pobudza wyobraźnię i wrażliwość, uczy obowiązkowości i poczucia odpowiedzialności. Dla ludzi starszych zwierzę m.in. dostarcza czułości i pieszczot, pobudza do wspomnień. W każdym gospodarstwie znajduje się pies, kot oraz zwierzęta hodowlane. Środowisko wiejskie to także siedlisko ptactwa domowego oraz ptactwa przylatującego.

Zwierzęta i ptaki w gospodarstwie i na terenach wiejskich dostarczają zarówno gospodarzowi, jak i jego gościom mnóstwa przeżyć. Ta różnorodna „zwierzęca społeczność” bawi i rozwesela, cieszy oczy i uszy swoim wyglądem

i głosem charakterystycznych dla każdego gatunku. To obcowanie pozwala także poznać rytm życia zwierząt, ptaków oraz gospodarzy, u których mieszka turysta. Zwłaszcza latem, kiedy w przyrodzie toczy się „intensywne życie” i do tego musi dostosować się ludność rolnicza.

Poznając trud pracy rolnika, a nawet uczestnicząc w niektórych czynnościach turysta staje się dowartościowany, utożsamia się z otoczeniem, co pozytywnie wpływa na jego psychikę, a tradycyjna życzliwość mieszkańców wsi pozwala mu pytać i poznawać wiele ciekawostek z życia przyrody i wsi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>