Rola przewodnika po okolicy

Każdy starszy mieszkaniec wsi może stać się autentycznym (i bezpłatnym) przewodnikiem po gospodarstwie i okolicy (co 6 mieszkaniec powiatu ziemskiego – bez miasta Siedlce – znajduje się w wieku poprodukcyjnym). Zna swój teren i najbliższą okolicę, problemy miejscowej ludności pamięta

przeszłość tą nieodległą i tą z przed dziesięcioleci. Opowie wiele legend i anegdot (np. o ognikach i złych duchach z leśnych moczarów) oraz przekaże wiele informacji o przebiegu zdarzeń na tym terenie, nie oszczędzanym przez los, a znanych z historii ogólnej XX wieku (np. okres zaborów i wojen światowych). Użyta do tego lokalna gwara, czasami różniąca się nawet w drobnych elementach od gwary mieszkańców sąsiedniej miejscowości czy gminy, może dostarczyć wiele ciekawych wrażeń. Miejscowy przewodnik (emerytowany rolnik) nada swoistego uroku zwiedzanym miejscom i pobytowi na wsi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>