Przykład promocji agroturystyki w gminach nadbużańskich

W roku 1999 po wejściu w życie reformy administracyjnej kraju z inicjatywy autorów i ich kolegów udało się porozumieć i stworzyć samorządową organizację zrzeszaj ącą samorządy gminne i powiatowe – leżące wzdłuż Bugu – Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Nadbużańskich z siedzibąw Łosicach (SPiGN).

Do SPiGN należą dziś 74 samorządy w tymi3 powiatów i 61 gmin. Współpracuje z nami ponad kilkanaście gmin, organizacji pozarządowych, administracja państwowa i wojewódzka samorządowa. Utrzymujemy ożywione kontakty międzynarodowe – przygraniczne i z państwami UE, regionami z Niemiec, Francji, Włoch i Szwecją.

Celami SPiGN są: – inicjowanie i opiniowanie projektów gospodarczych, strategicznych dotyczących naszej działalności wspólnej, podejmowanie działań organizacyjnych i inwestycyjnych mających na celu zrównoważony rozwój,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>