Przy przygotowaniu raportu

W trakcie prac nad wstępnym „programem doradczym dla powiatu” należało m.in. przygotować raport o zawodach deficytowych, nadwyżkowych i wykazujących równowagę.

Przy przygotowaniu raportu wykorzystano następujące źródła: – informacje dostępne w bazie danych PUP w Zwoleniu dotyczące zarejestrowanych osób bezrobotnych i zgłaszanych ofert pracy,

– informacje o wolnych miejscach zatrudnienia wpływające do urzędu, które nie są wprowadzone do bazy danych, – informacje pracodawców o zatrudnieniu osób bezrobotnych przesłane do PUP w Zwoleniu,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>