Przewłaszczenie

W przewłaszczeniu faktorant ma możliwość bezpłatnego używania przewłaszczonej rzeczy do czasu otrzymania przez faktora pełnej kwoty wierzytelności. Ponosi również pełne koszty jej utrzymania.

Ustanowiona w ten sposób własność rzeczy wygasa gdy: 1) wygaśnie umowa faktoringu, 2) zaspokojone zostaną wszelkie roszczenia przysługujące faktorowi wobec faktoranta.

Przykład zabezpieczeń stosowanych prze banki w umowach faktoringo- wych ilustruje tabela nr 8. Stosowane formy faktoringu oraz wymagania dotyczące zabezpieczeń i terminu wymagalności wierzytelności

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>