Promowanie zatrudnienia

Promowanie zatrudnienia przez zwiększenie mobilności przestrzennej i zawodowej. Rynek pracy w wielkich miastach i aglomeracjach nie dysponuje taką możliwością popytową na pracę, która zmniejszyłaby bezrobocie w jego granicach działania. W aglomeracji warszawskiej znajdują pracę

dojeżdżający z Radomia, Siedlec, Płocka i wielu mniejszych ośrodków miejskich. Wielkie miasta stanowią dla bezrobotnych z regionów do nich przyległych szansę uzyskania zarobków – niekoniecznie stałego zatrudnienia

– lecz tylko dla tych, którzy sąw stanie dojeżdżać do pracy często z dalekich miejscowości. Jest to problem bardzo ważny dla systemu komunikacji, która powinna wykorzystywać tę sytuację dla usprawnienia podróży „za pracą”, skrócić czas jej trwania. Wynajmowanie pokoju w Warszawie jest cenowo niedostępne dla dojeżdżających do pracy. Bliskość położenia Płońska i gmin do Warszawy oraz trasa szybkiego ruchu powodują że w tej aglomeracji znajduje pracę wielu bezrobotnych z naszego powiatu. Aby zwiększyć możliwości czasowego przepływu pracowników z terenu powiatu płońskiego do Warszawy i miast otaczających Warszawę należy:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>