Promowanie zatrudnienia przez rozwój małych i średnich przedsiębiorstw

Z analizy lokalnego rynku pracy widać, że charakteryzuje się on małym występowaniem i niewielkim wzrostem prywatnych podmiotów gospodarczych.

Są to zazwyczaj przedsiębiorstwa zatrudniające 1 -2 pracowników. Na 5090 podmiotów gospodarczych funkcjonujących w powiecie płońskim w 2000 roku – 82% to zakłady osób fizycznych.

Analiza głównych czynników i barier rozwoju małych firm w powiecie płońskim wskazuje, że istotną rolę’ odgiywaj ą wysokie podatki i opłaty lokalne. W Płońsku i Raciążu podatki i opłaty lokalne należą do jednych z najwyższych wśród miast położonych w ościennych powiatach. Formułując zasady fiskalnej polityki gmin trzeba zatem przeanalizować skutki jakie dla lokalnego rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorstw przynosi obniżanie czy też podwyższanie opłat i podatków.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>