Promowanie zatrudnienia przez rozwój budownictwa

W Polsce brakuje w tej chwili 2.5 miliona mieszkań, ponadto wiele istniejących mieszkań jest już w stadium technicznym urągającym godnemu życiu. Pożądanym więc byłoby uruchomienie wielkiego krajowego programu budowy mieszkań. Nie trzeba wiele wyobraźni, by pojąć, jak ożywczo na gospodarkę i życie społeczne może wpłynąć realizacja tego projektu. Będzie nim wzrost zatrudnienia w samym budownictwie mieszkaniowym, przemyśle pracującym dla budownictwa, przemyśle artykułów gospodarstwa domowego, eksploatacji mieszkań, gospodarce komunalnej, ożywi się rynek nieruchomości, artykułów wyposażenia mieszkań, usług budowlanych itp.

W roku 1998 w powiecie płońskim oddano do użytku 170 mieszkań, natomiast w roku 1999 – 46 mieszkań. Nastąpił spadek, którego przyczyn należy doszukiwać się zarówno w skali makroekonomicznej jak i lokalnej.

Politykę popierania budownictwa w najbliższej pięciolatce zdeterminują następujące fundamentalne czynniki: – Zaangażowanie państwa. Finansowanie ze środków publicznych rozwoju budownictwa mieszkaniowego, polityka podatkowa – ulgi podatkowe na budowę domu lub zakup mieszkania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>