Promocja wszystkich odmian i rodzajów turystyki

Gmina Orońsko może być np. bardzo atrakcyjnym miejscem wypoczynku krótkiego, sobotnio-niedzielnego, szczególnie dla mieszkańców Warszawy i Radomia, a także miejscem postoju dla osób przejeżdżających trasą nr 7. Budując produkt turystyczny należałoby więc pamiętać przede wszystkim o bezpiecznych i wygodnych miejscach parkingowych, dobrej kuchni, a także pewnych regionalnych atrakcjach, ale skierowanych do określonego odbiorcy.

Taką zachętą do krótkiej sobotnio-niedzielnej turystyki może być możliwość nabywania produkowanej i sprzedawanej w gminie Orońsko żywności. Przyjeżdżający po taką żywność mogliby jednocześnie odpocząć.

Promocja wszystkich odmian i rodzajów turystyki wiejskiej wymaga harmonizowania wielu wymiarów życia wsi, wśród których do najważniejszych należą: naturalne środowisko przyrodniczo-kulturowe, zintegrowana społeczność i wyrozumiały wzajemny stosunek gospodarzy i gości.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>