Promocja gospodarstw agroturystycznych

Istniej ąinstytucje mające świetnie merytorycznie przygotowaną kadrę do prowadzenia promocji. Przykładem jest Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział w Siedlcach, świadczący bezpłatnie doradztwo także w zakresie agroturystyki. Oznacza to, że każdy kto chce uzyskać informacje na temat przedsięwzięć agroturystycznych, możliwości ich wspomagania organizacyjnego i merytorycznego, dowie się tego wszystkiego w Ośrodku Doradztwa Rolniczego. Ośrodek współpracuje z właścicielami gospodarstw agroturystycznych (13 gospodarstw na terenie powiatu siedleckiego, z przeznaczeniem z reguły od 2 do 5 pokoi dla turystów). Ośrodek organizuje szkolenia dla przyszłych właścicieli kwater oraz zajmuje się promocją agroturystyki. Jest wydawcą katalogu kwater funkcjonujących na terenie siedleckim (powiaty siedlecki, łosicki, sokołowski, węgrowski, miński).

Instytucją świadczącą pomoc w tworzeniu bazy agroturystycznej, promocji oraz reprezentacji interesów właścicieli kwater wiejskich jest Mazowiecko Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne, które liczy ponad 50 członków. Stowarzyszenie jest członkiem Federacji „Gospodarstwo gościnne” a jego działalność wspomagana jest przez WODR w Warszawie Oddział w Siedlcach.

Rządowy Zespót pod kierownictwem ówczesnego wicepremiera L. Balcerowicza opracował w 1999 r. „Strategię finansów publicznych i rozwoju gospodarczego. Polska 2000-2010”, w które] przewidywano 1971 tys. bezrobotnych w 2000 r., 1973 tys. w 2001 r. i 1986 tys. w 2002 r. Faktycznie bezrobocie osiągnęło 2703 tys. pod koniec 2000 r.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>