Projekt Gminnego Centrum Aktywizacji i Przedsiębiorczości

Samorząd Gminy Warszawa-Białołęka rozpoczął aktywizację lokalnej przedsiębiorczości w kilku wymiarach Po pierwsze: Nawiązał kontakty partnerskie z gminami w Niemczech – dzielnica Lichtenberg w Berlinie, we Francji – miasto Nimes oraz na Węgrzech z dzielnicą Budafok w Budapeszcie. Obecnie trwająnegocjacje z partnerami z Włoch i ze Szwecji

Po wtóre: Wzrost stopy bezrobocia z 2% w grudniu 2000 do 3,97% w październiku 2001 roku, wymusił na samorządzie gminnym potrzebę utworzenia Gminnego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej, który miałby na celu przygotowanie zwalnianych pracowników do uruchomienia własnego biznesu lub przygotowanie ich do pracy na nowych stanowiskach.

Po trzecie: Do Gminnego Centrum Aktywizacji i Przedsiębiorczości włączono już istniejące Białołęcką Izbę Gospodarczą oraz Ośrodek Aktywizacji Zawodowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>