Program zagospodarowania turystycznego

Na Kurpie przyjeżdżają aby odpocząć, zebrać jagody i grzyby a także popływać kajakami przede wszystkim warszawianie i ostrołęczanie, choć zdarzają się czasem goście z innych regionów Polski, także zagraniczni. Mazurskie tereny odwiedzają wszyscy Polacy oraz bardzo wielu Niemców.

Najczęstszą formą promocji turystyki wiejskiej sątargi turystyczne oraz wydawnictwa reklamowe, które przede wszystkim trafiają do biur turystycznych.

Program zagospodarowania turystycznego doliny Omulew powinien określić priorytety działań i ich etapowanie: działania krótkoterminowe (2-5 lat) i długofalowe (5-10 lat).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>