Program szkolenia

– dokonać identyfikacj i zawodów deficytowych w Warszawie, na które jest zapotrzebowanie, – opracować program szkolenia w zawodach deficytowych,

– stworzyć system pomocy dla osób decydujących się na podjęcie pracy na terenie Warszawy poprzez dotacje do czynszu czy opłat łagodzących koszty dojazdów do pracy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>