Powstrzymanie degradacji środowiska

Powstrzymanie degradacji środowiska wg programu „Nadbużańska Strefa Ekologiczna”, to: – usprawnienie gospodarki wodnej poprzez dokończenie budowy sieci wodociągów wiejskich z jednoczesnym zapewnieniem prawidłowej gospodarki ściekowej – budowę gminnych i lokalnych oczyszczalni ścieków,

– uporządkowanie gospodarki odpadami – budowa wysypisk, segregacja odpadów, – likwidacja lokalnych źródeł zanieczyszczenia powietrza – zmiany czynników grzewczych, modernizacja.

Uporządkowanie gospodarki komunalnej na terenach poszczególnych gmin wpłynie w sposób znaczący na jakość środowiska biologicznego i to wyzwanie w miarę możliwości realizujemy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>