Powodzenie programu

Ostatnim krokiem koniecznym do realizacji przez władze samorządowe będzie utworzenie i oddanie do dyspozycji właścicieli przekształconych gospodarstw punktu informacyjnego, w którym wykwalifikowani specjaliści będą świadczyć bezpłatnie dla rolników usługi z dziedziny gospodarki finansowej, prawa gospodarczego, marketingu i reklamy. Realizacja tego fragmentu programu może zachęcić niezdecydowanych, którzy obawiają się zawiłości przepisów podatkowych, niezrozumiałych przepisów prawnych, czy wreszcie nie potrafią prowadzić działań promujących własne gospodarstwo. Obsługa prawno-finansowo-księgowa i marketingowa powinna być przynajmniej w pierwszym okresie działania gospodarstwa „zdjęta z barków świeżo upieczonego” przedsiębiorcy agroturystycznego.

Powodzenie programu będzie w znacznym stopniu uzależnione od dobrze zaprojektowanej i przeprowadzonej akcji promocyjnej. Ważnym zadaniem samorządu będzie więc opracowanie materiałów reklamowych i promocyjnych, dzięki którym można byłoby dotrzeć z informacjami prezentującymi walory gminy Solec n/Wisłą do potencjalnych klientów gospodarstw agroturystycznych. Kolejnym krokiem samorządu w tej dziedzinie będzie współpraca z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego, umieszczenie danych agroturystycznych w ogólnopolskich bazach danych, nawiązanie współpracy z biurami turystycznymi, jak również korzystanie z najtańszego medium reklamowego, czyli z internetu. Nieocenionym instrumentem będzie tutaj opracowanie i opublikowanie w sieci www własnej witryny i zarejestrowanie jej w największych polskich portalach internetowych.

Do pakietu przedsięwzięć promujących gminę na zewnątrz należy dołączyć działanie możliwe do zrealizowania w samej gminie, np. organizowanie „Dni Solca n/Wisłą”, podczas których przybyłym gościom będą prezentowane walory gminy i tworzone w oparciu o lokalne programy warunki wypoczynku. Z możliwych do podjęcia, a zarazem wykonania działań, widzę następujące:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>