Poręczenia kredytowe dla małych firm

Jednym z najważniejszych instrumentów promowania rozwoju są poręczenia kredytowe dla małych firm, które nie funkcjonują zadowalająco. Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych utworzony w 1997 r. spełnia raczej marginalną rolę w zwiększaniu dostępności małych firm do kapitału. Wzorem innych miast należy stworzyć lokalny fundusz pożyczkowo – poręczeniowy, któiy wspomaga w tworzeniu nowych miejsc pracy. Budowa pozabankowego systemu źródeł kapitału wymaga zatem współpracy z Polską Agencją Rozwoju Regionalnego i Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Do innych możliwości wspierania przedsiębiorców na poziomie lokalnym trzeba zaliczyć: – organizacja konkursów na najlepszą firmę, najlepszy produkt i najlepszego przedsiębiorcę

– utrzymanie kontaktów z osobami, które wyemigrowały z gminy lub miasta za granicę – spotkanie „przy kawie” – przedsiębiorcy – władze lokalne – wycieczki i misje zagraniczne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>