Poprawa infrastruktury

Ważne jest, że poprawa infrastruktury służy nie tylko zbiorowości mieszkańców gminy, ale i wpływa na zaspokojenie żywotnych, infrastrukturalnych interesów strefy przedsiębiorczości, co jest czynnikiem sprawczym nie tylko rozwoju istniejących podmiotów, ale jest każe bodźcem dla nowych inwestycji zewnętrznych.

Jako instrumenty pobudzania infrastrukturalnego można traktować: 1. korzystny dla przedsiębiorcy wybór lokalizacji (przebiegu) urządzeń infrastrukturalnych,

-2. współfinansowanie inwestycji infrastrukturalnych przez gminę i przedsiębiorcę, 3. samodzielną realizację inwestycji strukturalnych przez gminę,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>