Południowe Mazowsze

Południowe Mazowsze należy do makroregionu o dominacji małych gospodarstw rolnych oraz dużych oczekiwaniach ludności wiejskiej na poza rolnicze zatrudnienie. Charakteryzuje się on wysokim ukrytym bezrobociem oraz nikłymi możliwościami zatrudnienia w upadającym przemyśle. Trudno sobie wyobrazić aby w tym regionie, w dającej się przewidzieć perspektywie, mogły rozwinąć się duże gospodarstwa specjalistyczne, chociażby z uwagi na uwarunkowania historyczne.

Przyjazne dla środowiska rolnictwo ekologiczne ma podstawowe znaczenie w realizacji idei Agro-Eko-Parku. Produkcja w gospodarstwach ekologicznych stwarza miejscowemu rolnictwu szansę uzyskania dodatkowych dochodów (premia ekologiczna) z tytułu sprzedaży żywności ekologicznej dla mieszkańców wielkich miast, a także eksportu niektórych produktów do Europy Zachodniej (np. mrożone owoce i suszone warzywa). Chociaż plony z gospodarstw ekologicznych sąniższe w porównaniu z konwencjonalnymi (np. w zbożach o 33%, w ziemniakach o 36%, w mleku o 22%) to jednak wzrastający popyt na żywność ekologiczną i wyższe ceny oraz niższe koszty produkcji sprawiają że ten system gospodarowania jest bardziej efektywny ekonomicznie w porównaniu z systemem konwencjonalnym.

Agro-Eko-Park to nowoczesne podejście do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w skali regionalnej. Idea Agro-Eko-Park łączy w sobie dwa elementy: gospodarstwo rolnicze i naturalne lub półnaturalne enklawy przyrody. Przyjazne dla środowiska rolnictwo ekologiczne może tworzyć harmonijną całość z przyrodą.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>