Pole do działania dla samorządu gminnego

Ostatnim elementem wyposażenia gospodarstwa będzie umeblowanie sypialni i zakup urządzeń audiowizualnych (radiomagnetofon i telewizor w każdej sypialni). Tak przebudowany budynek będzie przygotowany do przyjęcia turystów.

Tutaj najczęściej rolnicy napotykająna bariery nie do przezwyciężenia. Brak możliwości sfinansowania koniecznych przedsięwzięć zniechęca nielicznych w gminie zainteresowanych.

Pojawia się tutaj ogromne pole do działania dla samorządu gminnego i powiatowego. Jedną z możliwości udzielenia wsparcia dla celu omawianego w pracy jest stworzenie ze środków znajdujących się w subwencji wyrównawczej funduszu wspierającego rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Jego zadaniem byłaby dystrybucja środków finansowych przeznaczonych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego na tworzenie sieci gospodarstw agroturystycznych w gminie i powiecie. Jednak budowa sieci agroturystycznej musi być ze względów finansowych rozłożona na lata, a zakończenie programu można przewidywać w dość długiej perspektywie czasowej, stąd też ostrożne działanie, dzięki któremu będzie powstawać po kilka gospodarstw agroturystycznych w gminie rocznie, będzie działaniem na miarę czasu i możliwości. Desygnowanie kwoty rzędu 250 do 300 tys. zł na ten cel rocznie jest ciężarem do udźwignięcia przez budżet gminy wynoszący 5-6 min zł. Pieniądze adresowane do rolników byłyby przeznaczane na inwestycje, a odpowiednie ich planowanie mogłoby się znacząco przyczynić do pobudzenia życia gospodarczego gminy. Wsparcie udzielone rolnikowi w formie pożyczki podlegającej umorzeniu (pod warunkiem prowadzenia gospodarstwa przez okres kilku lat oraz przeznaczenia w przyszłości niewielkiej części zysków na wspieranie kolejnych powstających tego typu podmiotów) w wysokości połowy przyznanej kwoty kredytu na gospodarstwo, z pewnością usunęłoby barierę ekonomiczną którajest najważniejsząw tej chwili przeszkodą.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>