Podstawowa barierą tworzenia nowych miejsc pracy

Najogólniej rzecz ujmując przez uwarunkowania przedsiębiorczości należy rozumieć zbiór czynników, które wpływająna inicjatywy założycielskie (hamująje lub im sprzyjają) oraz ułatwiają (lub utrudniają) funkcjonowanie i rozwój istniejących małych przedsiębiorstw. Te uwarunkowania mogą mieć charakter powszechny, gdy ich źródłem jest obowiązujące prawo, wynikają z polityki społeczno-gospodarczej kraju i kształtująsię pod wpływem zmian w polskiej gospodarce. Na lokalne (miejscowe) uwarunkowania składa się zaś wpływ takich czynników jak poziom rozwoju ekonomicznego regionu, sytuacja demograficzna i występujące w niej tendencje, stan infrastruktury (komunikacyjnej, edukacyjnej i innej), dochody ludności, walory ekologiczne regionu, tradycje samorządności i aktywność społeczności lokalnych.

Wszystkie wyżej nazwane uwarunkowania mogą być barierą przedsiębiorczości – ograniczać inicjatywy założycielskie, utrudniać a nawet uniemożliwiać efektywny rozwój małych firm a w tym stabilizację czy też powiększanie przez zatrudnienia.

Podstawową barierą tworzenia nowych miejsc pracy w małych przedsiębiorstwach jest niedostateczny – i malejący – popyt lokalny i krajowy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>