Podejmowania działań na rzecz kultywowania

– promocji przedsięwzięcia, – budowy (rozbudowy) obiektów noclegowych turystyki oraz sieci terenów i urządzeń rekreacyjnych, – budowy (na szeroką skalę) ścieżek rowerowych,

– opracowania kompleksowego (międzygminnego) programu imprez kulturalnych i rekreacyjnych organizowanych nad akwenami wodnymi,

– podejmowania działań na rzecz kultywowania i rozwijania różnych form życia kulturowego, – wspieranie działań zespołów folklorystycznych, artystów ludowych, izb regionalnych

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>