Podatki lokalne

Wśród pośrednich instrumentów oddziaływania na rozwój lokalny do najskuteczniejszych zalicza się podatki i opłaty lokalne. Ważną rolę odgrywa

też doradztwo w zakresie badań i studiów rynku, wyboru lokalizacji, możliwości i warunków uzyskania pozwoleń i koncesji na prowadzenie oraz obsługa informatyczna dla przedsiębiorców i inwestorów.

Podatki lokalne poprzez swoje terytorialne zróżnicowanie mogą stać się jednym z czynników decydującym o wyborze danego terenu na siedzibę przedsiębiorstwa. Zmiany w tych podatkach mogą też poprawiać finansową sytuację podmiotów gospodarczych poprzez zmniejszanie kosztów ich bieżącego funkcjonowania, koszów inwestycyjnych oraz obciążeń finansowych. Można to osiągnąć między innymi poprzez:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>